மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு
திருமண நிதியுதவி திட்ட விண்ணப்பப்படிவம்

விண்ணப்ப தேதி (dd-mm-yyyy)
விண்ணப்பதாரரின் பெயர் (தாய்/தந்தை/மணமகள்)*
திருமண நடைபெற இருக்கும் மணமகளி்ன் பெயர் *
மண்டல எண் *
கோட்டம் எண் *
சட்டமன்ற தொகுதி *
பகுதி *
இருப்பிடம் *
கதவு எண் *
தெரு பெயர் *
கைபேசி எண் *
மணமகளி்ன் தாயார் பெயர் *
மணமகளி்ன் தந்தை பெயர் *
திருமண தேதி *
Select Date (dd-mm-yyyy)
மணமகளி்ன் பிறந்த தேதி
Select Date (dd-mm-yyyy)
மணமகனி்ன் பிறந்த் தேதி
Select Date (dd-mm-yyyy)
திருமண தேதியன்று மணமகளி்ன் வயது (வயதிற்கு தகுந்த
சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்யடும் )
திருமண தேதியன்று மணமகனி்ன்வயது (வயதிற்கு தகுந்த
சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்யடும் )
மணமகளின் கல்வி தகுதி ( 10 ம் வகுப்பு சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும் ) *
மணமகளின் கல்வி தகுதி
( 10 ம் வகுப்பு மற்றும் பட்டய சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும் )

மணமகளின் கல்வி தகுதி
( 10 ம் வகுப்பு ,+2 மற்றும் பட்டபடிப்பு சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும் )

குடும்ப ஆண்டு வருமானம்
( தாசில்தாரரிடமிருந்து சான்றிதழ் பெற்று
இணைக்கப்பட வேண்டும் )
*
Eg:50000
இனம் *
சாதி சான்றிதழ் எண் *
திருமணம் நடக்கும் இடம் *

திருமணம் பதிவு செய்யுமிடம்

திருமண பதிவு எண்

திருமண நிச்சயத்திற்கும் மணமகனின் பெயர் *
திருமண நிச்சயத்திற்கும் மணமகனின் பெற்றோரின் பெயர் *
திருமண நிச்சயத்திற்கும் மணமகனின் முகவரி *
திருமண நிச்சயத்திற்கும் மணமகனின் பெற்றோரின் முகவரி *
இந்திய நிதியியல் முறைமை குறியீடு  
(IFS Code)
வங்கி கணக்கு புத்தக எண் *
வங்கியின் பெயர் *
வங்கியின் கிளை *

ஆதார் எண்  

மணமகன் தொழில் *
சாட்சி ஒன்றின் பெயர் *
சாட்சி ஒன்றின் முகவரி *
அஞ்சலக எண்
சாட்சி இரண்டின் பெயர் *
சாட்சி இரண்டின் முகவரி *
அஞ்சலக எண்
திருமண அழைப்பிதழ் இணைக்கப்பட
வேண்டும்
சாதி சான்றிதழ் நகல் ( சான்றாளர் ஒப்பமுடன்).
குடும்ப அட்டை நகல் ( அ ) இருப்பிட சான்று
மாற்றுசான்றிதழ் அல்லது பிறப்பு சான்றிதழ்
வங்கி பற்றுவரவு புத்தகத்தின் முதல் பக்கம்
மணமகளின் 10 ம் வகுப்பு சான்றிதழ்
மணமகளின் +2 ம் வகுப்பு சான்றிதழ்
மணமகளின் பட்டபடிப்பு சான்றிதழ்
மணமகளின் பட்டய படிப்பு சான்றிதழ்
திருமண நடைபெற இருக்கும் பெண் புகைப்படம்
திருமண நடைபெற இருக்கும் பெண்ணின் தாய் புகைப்படம்
திருமண நடைபெற இருக்கும் பெண்ணின் தந்தை புகைப்படம் ( தாயார் இல்லை என்றால் )
திருமண நடைபெற இருக்கும் மணமகனின் புகைப்படம்
மணமகள் கையொப்பம்
(தாய்/தந்தை/மணமகள்) பெற்றோர் கையொப்பம்
மணமகன் கையொப்பம்
சாட்சி ஒன்றின் கையொப்பம்
சாட்சி இரண்டின் கையொப்பம்
சாட்சி ஒன்று வழங்க வேண்டிய சான்றிதழ் ( சான்றாளர் ஒப்பமுடன்).
சாட்சி இரண்டு வழங்க வேண்டிய சான்றிதழ் ( சான்றாளர் ஒப்பமுடன்).
தாசில்தாரரிடமிருந்து சான்றிதழ் பெற்று
இணைக்கப்பட வேண்டும் ( ரூ 72,000)
* கட்டாயமாக நிரப்பவும்

குறிப்பு:
1. சான்றிதழ்கள் பதிவு ஏற்றம் செய்யாதபட்சத்தில், அவற்றின் நகல்களை மண்டல அலுவலகத்தில் இப்படிவம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கிறேன். தவறும் பட்சத்தில் விண்ணப்பம் பரிசீலனைக்கு ஏற்கபடமாட்டாது.
2. விண்ணப்பத்துடன் அனைத்து சான்றிதழ்கள் பதிவு ஏற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றின் உண்மை படிவத்தை ஆய்வு செய்ய 15 நாட்களுக்குள் மண்டல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன்.
3.திருமணமானபின் திருமண பதிவு செய்த சான்றிதழை சமர்பிக்கபட வேண்டும்.