முகப்பு >>   பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி யைப்பற்றி

பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி யைப்பற்றி

தொடர்புகள்

பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி யைப்பற்றி
தொடர்புகள் 
தலைமையிடம்
பெயர்     பதவி  அலுவலக தொலை பேசி
ஜி.பிரகாஷ், இ.ஆ.ப. சிறப்பு அதிகாரி
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003.
044-25619300/
044-25384438
specialofficer@ chennaicorporation.gov.in
ஜி.பிரகாஷ், இ.ஆ.ப. ஆணையர்
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25381330/
25619200
commissioner@ chennaicorporation.gov.in
எம். கோவிந்த ராவ் இ.ஆ.ப துணை ஆணையர்(
பணிகள்)  
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25384231/
25619351
dcworks@ chennaicorporation.gov.in
ஆர். லலிதா இ.ஆ.ப. இணை ஆணையர் (வருவாய் மற்றும் நிதி)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25369444/
25619306
dcrevenue@ chennaicorporation.gov.in
பி.குமரவேல் பாண்டியன், இ.ஆ.ப. துணை ஆணையர் (கல்வி)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25383693 /
25619205
dceducation@ chennaicorporation.gov.in

பி.மதுசூதன் ரெட்டி, இ.ஆ.ப.

துணை ஆணையர்
(சுகாதாரம்)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25386386 /
25619336
dchealth@ chennaicorporation.gov.in
டி. ஜெயா ஷீலா உதவி ஆணையர் (பொது நிர்வாகம் மற்றும் பணிகள்) பொதுத்துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600 003
25383732/
25619231
acgap@ chennaicorporation.gov.in
வி.கல்யாணகுமார் துணை ஆட்சியாளர் (நிர்வாகம்)
பொதுத் துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600 003
9445191451
25619202

பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
நிலம் மற்றும் உடைமைத்துறை
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600 003
9445190740
 25366370/25619278
drolande@ chennaicorporation.gov.in

ஆ.பெருமாள்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
(தேர்தல்)
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600 003
9445190730
25383921/
25383922/
25619521
deoelection@ chennaicorporation.gov.in
ஏ.உமாபதி இணை இயக்குனர் / மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600 003
9445190944
25619456/
25619256
pro@ chennaicorporation.gov.in
வி.கவி குமார் கண்காணிப்பு அலுவலர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
9445190748
25368073
25619297
vo@ chennaicorporation.gov.in
பி. இராஜசேகர்  மன்ற செயலாளர்
மன்றத்துறை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி , ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190226
25382357
25619323
councilsec@ chennaicorporation.gov.in
எம். புகழேந்தி முதன்மை தலைமை பொறியாளர்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190500
25383692
25619350
principalce@ chennaicorporation.gov.in
என். மகேசன் தலைமை பொறியாளர் (கட்டடத்துறை மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை துறை) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, ரிப்பன் கட்டிடம் சென்னை 600003
9445190200
25383781
25619260
cebuilding@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.ராஜேந்திரன் தலைமை பொறியாளர் (பாலங்கள் துறை மற்றும் இயந்திர பொறியியல் துறை) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190736
25619317
cebridges@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.காளிமுத்து கண்காணிப்பு பொறியாளர்
( பூங்கா துறை, விளையாட்டுதிடல் துறை மற்றும் தரக்கட்டுப் பாடுத்துறை)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190016
25303281
பி.துரைசாமி கண்காணிப்பு பொறியாளர்
(கட்டிடம் - தலைமையகம்)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190738
25619212
sebuilding@
chennaicorporation.gov.in
எஸ். சக்திமணிகண்டன் கண்காணிப்பு பொறியாளர் (பொறுப்பு)
(திடக்கழிவு மேலாண்மை)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190733
25619302/
25619683
seswm@
chennaicorporation.gov.in
எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியன் கண்காணிப்பு பொறியாளர் (பொறுப்பு) (இயந்திர பொறியியல் துறை - தலைமையகம்) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190731
25619362
semechanical@ chennaicorporporation.gov.in
எல்.நந்தகுமார் தலைமை பொறியாளர் (பேரூந்து சாலைகள் துறை, மழைநீர் வடிகால்துறை,சிறப்பு திட்டகள் துறை) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190735
25619315
seswd@
chennaicorporation.gov.in, sesplprojects@
Chennaicorporation.gov.in
எஸ். சக்திமணிகண்டன் கண்காணிப்பு பொறியாளர்
(பாலங்கள், திட்டம்,ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு தலைமையகம்) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190732
25617283
seplanning@ chennaicorporation.gov.in
கே. சின்னசாமி தலைமை பொறியாளர்(மின்சாரத்துறை, இடிபி மற்றும் ஜி.ஐ.எஸ்) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,ரிப்பன் கட்டிடம், சென்னை 600003  
ஆர்.விஜயலட்சுமி கண்காணிப்பு பொறியாளர் (மின்சாரம்) (பொறுப்பு) மின்சாரத்துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190739
25619371
seelectrical@
chennaicorporation.gov.in
பாலமுரளி கோட்ட மின் பொறியாளர்
(தலைமையிடம்)
மின்சாரத்துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190751
25303745
dehq@
chennaicorporation.gov.in
கே. விஜயகுமார் கண்காணிப்பு பொறியாளர் (பொறுப்பு)
(பேரூந்து சாலைத்துறை) பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
sebrr@ chennaicorporation.gov.in
எஸ். சக்திமணிகண்டன் கண்காணிப்பு பொறியாளர் (பொறுப்பு) (திடக்கழிவு மேலாண்மை)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190733
segencentral@ chennaicorporation.gov.in
எம்.ஜெ.வசந்தி தலைமை கணக்கு அலுவலர்
(தலைமையிடம்)
மத்திய கணக்கு குழுமம்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445026005
25619233
caohq@ chennaicorporation.gov.in
சுகுமார் சிட்டி பாபு வருவாய் அலுவலர் (பொறுப்பு),
வருவாய் துறை,
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190742
25383614/
25619370
ro@ chennaicorporation.gov.in
மருத்துவர். என்.ஏ. செந்தில்நாதன் மாநகர சுகாதார அலுவலர்  (பொறுப்பு)
பொது சுகாதார துறை
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
9445190744
25619337/
25619330
ho@ chennaicorporation.gov.in
எஸ். செல்வகுமார் தலைமை பூச்சி தடுப்பு அலுவலர்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190729
25303656
cvco@ chennaicorporation.gov.in
மருத்துவர். என்.ஏ. செந்தில்நாதன் கூடுதல் சுகாதார அலுவலர்
(தலைமையிடம் )
பொது சுகாதார துறை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190744
25619330/
25619337
ho@chennaicorporation.gov.in
பாஸ்கர் இணை இயக்குநர்
(உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கைத்துறை)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
25383963/
25619241
மருத்துவர். இலட்சுமி தேவி இயக்குநர் சி.டி.எச்.   பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
எண்.613/187 திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை தண்டையார்பேட்டை சென்னை 600 081
25912686/87/88
9445190707
directorcdh@yahoo.co.in
டாக்டர் வி.சாந்தி கூடுதல் இயக்குநர் / நகர மருத்துவ அலுவலர் (பொறுப்பு)
மாவட்ட குடும்பநல துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190857
25619338
மருத்துவர் ஏ.செல்வி மார்ட்டின் இணை இயக்குநர் / கூடுதல் நகர மருத்துவ அலுவலர்
மாவட்ட குடும்பநல துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445194936
25619652
dfwmo
@chennaicorporation.gov.in
மருத்துவர் ஜெ.கமால் உசேன் தலைமை கால்நடை அலுவலர்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190746
25619378/
25303657
vetenaryofficer@ chennaicorporation.gov.in
இ. கோவிந்தசாமி கல்வி அலுவலர்
கல்வி துறை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190747
25619428
25619462
eo@
chennaicorporation.gov.in
எஸ். ஜேக்கப் ராஜன் பாபு சட்ட அலுவலர்,
சட்ட துறை,
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190222
25619412
lawofficer@ chennaicorporation.gov.in
பி.அய்யனார் நிதி ஆலோசகர்
மத்திய கணக்கு குழுமம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445190741
25383691/
25619211
fa@
chennaicorporation.gov.in
டி.கருணாகரன் தலைமை கணக்கு அலுவலர் மத்திய கணக்கு குழுமம்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ,
ரிப்பன் கட்டிடம்,
சென்னை 600003
9445026004
25303277
caob@
chennaicorporation.gov.in
எல்.வெண்மதி தலைமை கணக்கு அலுவலர்
(நிர்வாகம்)
மத்திய கணக்கு குழுமம்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
9445026008
25303796
caog@ chennaicorporation.gov.in
டாக்டர். ஏ. டி. மரியா கிலிட் வரிவிதிப்பு மேல் முறையீட்டு குழு
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25383735
25619380
tax_fincommittee@ chennaicorporation.gov.in
ஏ.சரவணன் விளையாட்டு அலுவலர்
(பொறுப்பு)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
25302632
9566007913
பாதர்நிஷா  ரஹ்மான்     துணை இயக்குநர்-சிறுசேமிப்பு
No.1 வீரபத்திரன் தெரு
புதுப்பேட்  சென்னை 600002
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
28581666
9444141471
எஸ். சாமுவேல் இன்பதுரை பி.ஒ. மகளிர் திட்டம் 
100 அண்ணா சாலை கிண்டி சென்னை-32
9445034100
22350636
22350616
மே.வா. கிருஷ்ணகுமாரி முதுநிலை முறை மேலாளர்
கணினி மையம்
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் கட்டிடம்
சென்னை 600003
9445190221
25303601
edp @chennaicorporation.gov.in
வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம்
(வடக்கு)
எஸ். திவ்ய தர்ஷினி, இ.ஆ.ப. வட்டார துணை ஆணையர்
(வடக்கு)
62 பேசன் பிரிஜ் சாலை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சென்னை 600021
25200025
rdcnorth@ chennaicorporation.gov.in
சி.ரதி என்கிற லட்சுமி துணை ஆட்சியாளர் (நிர்வாகம்) (பொறுப்பு)
வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம் (வடக்கு)
62, பேசின் பிரிஜ் சாலை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை 600021.
9445477657
சி.ரதி என்கிற லட்சுமி துணை ஆட்சியாளர்
(வருவாய்)
வட்டார இணை ஆணையர் அலுவலகம்
(வடக்கு)
62 பேசன் பிரிஜ் சாலை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சென்னை 600021
9445477658
வி.சித்ரா தலைமை கணக்கு அலுவலர்
(வடக்கு)
62, பேசின் பிரிஜ் சாலை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டை, சென்னை 600021
9445026063
ஆர் ஜெயராமன் கண்காணிப்பு பொறியாளர்
மண்டல துணை ஆணையர் அலுவலகம்
(வடக்கு)
62 பேசன் பிரிஜ் சாலை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சென்னை 600021
9445467372
segennorth@ chennaicorporation.gov.in
டாக்டர் ஜி ராஜ்குமார் கூடுதல் சுகாதார அதிகாரி
மண்டல இணை ஆணையர் அலுவலகம்
(வடக்கு)
62, பேசன் பிரிஜ் சாலை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை சென்னை 600021
9445190744 9445026001
25383611
addlchonorth@ chennaicorporation.gov.in
டி.ராஜசேகர் மண்டல அலுவலர் (பொறுப்பு)
மண்டலம் 1
(திருவொற்றியூர்) 947, திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை, சென்னை 600019
9445190001
25993494
aczone1@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.சங்கர் மண்டல அலுவலர் (பொறுப்பு)
மண்டலம் 2 (மணலி)
எண் : 127 பாடசாலை தெரு, மணலி சென்னை 600068
9445190002
25941079
aczone2@ chennaicorporation.gov.in
ஆர்.பாலசுப்ரமணியன் மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் 3
(மாதவரம்)
1 தட்டான்குளம் தெரு பஜார் சாலை மாதவரம்
சென்னை 600060
9445190003
25530427/
25531134
aczone3@ chennaicorporation.gov.in
ஆர்.மங்களராம சுப்ரமணியன் மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் 4
(பொறுப்பு)
(தண்டையார்பேட்டை)
266 திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை
சென்னை 600021
9445190004
25951083
25961199
aczone4@ chennaicorporation.gov.in
ஜி வீரப்பன் மண்டல அலுவலர் மண்டலம் 5
(இராயபுரம்)
62 பேசன் பிரிஜ் சாலை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை
சென்னை 600021
9445190005
25206655
25209269
aczone5@ chennaicorporation.gov.in
வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம்
(மையம்)
பெயர்   பதவி        தொலைபேசி
பி.என்.ஸ்ரீதர், இ.ஆ.ப. வட்டார இணை ஆணையர் மத்திய வட்டார அலுவலகம்
36 பி 2வது குறுக்குத்தெரு
புல்லா அவெண்யு
செனாய் நகர்
சென்னை 600030
26640224
rdccentral@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.செண்பகவள்ளி துணை ஆட்சியாளர் (நிர்வாகம்)
வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம் (மையம்)
36 பி 2வது குறுக்குத்தெரு
புல்லா அவெண்யு
செனாய் நகர்
சென்னை 600030
9445477660
என். எம். பட்டுரோஜா துணை ஆட்சியாளர்
(வருவாய்)
வட்டார இணை ஆணையர் அலுவலகம்
(மையம்)
36 பி 2வது குறுக்குத்தெரு
புல்லா அவெண்யு
செனாய் நகர் சென்னை 600030
9445477659
  தலைமை கணக்கு அலுவலர்
(மையம்)
36 பி 2வது குறுக்குத்தெரு புல்லா அவெண்யு செனாய் நகர் சென்னை 600030
9445026037
டாக்டர் ஈ சரஸ்வதி கூடுதல் சுகாதாரஅதிகாரி (பொறுப்பு)
மத்திய வட்டார இணை ஆணையர் அலுவலகம்
36 பி 2வது குறுக்குத்தெரு
புல்லா அவெண்யு
செனாய் நகர்
சென்னை 60003
9445026002
addlchocentral
@chennaicorporation.gov.in
ஐ.ஆனந்தகுமார் மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் 6
திரு.வி.க நகர்.
5 ஆண்டர்சன் சாலை அயனாவரம் சென்னை 600030
9445190006
26749990
26741802
aczone6@ chennaicorporation.gov.in
எம். பரந்தாமன் மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் 7
(அம்பத்தூர்)
திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலை
(டன்ல‌ப் எதிர்புறம்)
சென்னை 600053
9445190007
26253331
26250231
aczone7@ chennaicorporation.gov.in
கே.பி.விஜயகுமார் மண்டல அலுவலர் (பொறுப்பு)
மண்டலம் 8
(அண்ணா நகர்)
273 பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை சென்னை 600010
9445190008
aczone8@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.அனிதா மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் 9
(தேனாம்பேட்டை)
4 4வது குறுக்குத் தெரு ஏரிப்பகுதி
சென்னை 600034
9445190009
28170738
28174775
aczone9@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.நடராஜன் மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் - 10
(கோடம்பாக்கம்) எண்.64,என்.எஸ்.கே. சாலை, கோடம்பாக்கம்,
சென்னை 600024
9445190010
24838968
24801959
aczone10@ chennaicorporation.gov.in
வட்டார இணை ஆணையர் அலுவலகம்
(தெற்கு)
பெயர்   பதவி        தொலைபேசி
டாக்டர் அல்பி ஜான் வர்கீஸ், இ.ஆ.ப. வட்டார துணை ஆணையர்
(தெற்கு)  
 115 டாக்டர். முத்துலட்சுமி சாலை அடையார்
சென்னை 600020
24425984
rdcsouth@ chennaicorporation.gov.in
ஜி.விமலா துணை ஆட்சியாளர் (நிர்வாகம்)
வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம்
(தெற்கு)
115 டாக்டர். முத்துலட்சுமி சாலை அடையார்
சென்னை 600020
9445191439
24425982
ஆர்.கேசவலு துணை ஆட்சியாளர் (வருவாய்) வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம் (தெற்கு)
115 டாக்டர். முத்துலட்சுமி சாலை அடையார்
சென்னை 600020
9445477653
எஸ்.பாபு தலைமை கணக்கு அலுவலர்
வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம் (தெற்கு)
115 டாக்டர். முத்துலட்சுமி சாலை அடையார்
சென்னை 600020
9445026036
கே.சின்னசாமி கண்காணிப்பு பொறியாளர் மண்டல துணை ஆணையர் அலுவலகம்
(தெற்கு)
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
115 டாக்டர். முத்துலட்சுமி சாலை அடையார்
சென்னை 600020
9445190737
sesouthgl@ chennaicorporation.gov.in
டாக்டர் எஸ் மகாலட்சுமி கூடுதல் சுகாதார அதிகாரி
துணை ஆணையர் அலுவலகம்
(தெற்கு)
பெருநகர  சென்னை மாநகராட்சி
115 டாக்டர். முத்துலட்சுமி சாலை அடையார்
சென்னை 600020
9445026003
addlchosouth
@chennaicorporation.gov.in
எஸ்.சசிகலா மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் - 11 (வளசரவாக்கம்) எண்.33 ஆற்காடு சாலை வளசரவாக்கம்
சென்னை-600 087.
9445190011
24867725
aczone11@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.இராமமூர்த்தி மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் - 12
(ஆலந்தூர் ) எண்.1புதிய தெரு அருகில் ஜி.எஸ்.டி.சாலைஆலந்துர் சென்னை-600 016.
9445190012
22341702
aczone12@ chennaicorporation.gov.in
ஆர்.நேரு குமார் மண்டல அலுவலர் (பொறுப்பு)
மண்டலம் - 13 (அடையார்)
எண்.115மருத்துவர், முத்துலட்சுமி சாலை
சென்னை-600 020.
9445190013
24425961
24425963
aczone13@ chennaicorporation.gov.in
டி.சரவணபவனந்தம் மண்டல அலுவலர் (பொறுப்பு)
மண்டலம்-14 (பெருங்குடி)
எண்.6/64 புழுதிவாக்கம் பிரதான சாலை
சென்னை-600 091.
9445190014
22420520
aczone14@ chennaicorporation.gov.in
எஸ்.பாஸ்கரன் மண்டல அலுவலர்
மண்டலம் - 15 (சோழிங்கநல்லூர்)
எண்.120 ராஜீவ்காந்தி சாலை
(பழைய மகாபல்லிபுரம் சாலை) சோழிங்கநல்லுர்
சென்னை-600 119.
9445190015
aczone15@ chennaicorporation.gov.in
சாலைகள் மற்றும் தெருக்கள் சுத்தம் செய்தல்
துணை ஆணையர் வேலைகள் 25384231
25619351
மேற்பார்வை பொறியாளர் திடக்கழிவு மேலாண்மை 25619362
செயற்பொறியாளர் திடக்கழிவு மேலாண்மை 25619302
பொது
24 மணி நேர புகார் மையம் 1913
ரிப்பன் கட்டிடம் 25619555
கட்டுப்பாட்டு அறை 25619501/502
தொலைநகல்  25383962